www.monopolwarszawski.pl

Powitanie

 

Menu:
powitanie

aktualności

zespół

personalizowane alkohole

kontakt

Fundacja na Starej Pradze

 

 

 

Wydarzenia:
Europejskie dni dziedzictwa


Stowarzyszenie Monopol Warszawski powstało w 2001 roku. Jego założycielami byli działacze turystyczni, przewodnicy, historycy sztuki, dziennikarze, przedstawiciele władz lokalnych i ludzi, którym los warszawskich zabytków kultury nie jest obojętny.

Statutowym celem Stowarzyszenia jest działalność kulturalna, naukowo-badawcza i edukacyjna na rzecz rewitalizacji dzielnicy Warszawy Pragi i tzw. praskiej starówki. Stowarzyszenie realizuje projekt zagospodarowania terenów Warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser - jedynego w Warszawie zakładu prowadzącego nieprzerwanie od końca wieku XIX ten sam tradycyjny cykl produkcji w zabytkowych wnętrzach fabrycznych przy ul. Ząbkowskiej. Propagujemy współczesne zdobycze nauki w zakresie rozwoju położonych w Warszawie i w starej części Pragi kompleksów, w harmonii z naukowymi i przyjętymi w świecie nowoczesnymi koncepcjami zagospodarowania terenów przekształcających się w centra kulturalno- promocyjno- historyczne.

Popularyzujemy ochronę dziedzictwa kulturowego, w szczególności tradycję przemysłową, jako lokalną tradycję historyczną dotyczącą dzielnicy Warszawy, Pragi.

W listopadzie 2004 r. Stowarzyszenie powołało Fundację na Starej Pradze, której zadaniem jest wnioskowanie o przyznanie funduszy oraz koordynacja działan zwiazanych z organizowaniem Centrum Kultury na Starej Pradze. Zyski wypracowane w części komercyjnej (usługi hotelarsko-gastronomiczne, targi staroci itp.) mają zagwarantować finansowanie dzialan kulturalnych w pozostałych obiektach (teatrów, galerii, Muzeum Pragi i Muzeum Przemysłu Wódczanego, imprez środowiskowych z udziałem artystów polskich i zagranicznych itp.).

Koncepcja Centrum Kultury Na Starej Pradze zyskała aprobatę stosownych władz – Ministra Skarbu, Ministra Kultury, Generalnego Konserwatora Zabytków. Była konsultowana z Zespołem Doradców Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy i Biurem Polityki Lokalowej Urzędu Miasta St. Warszawy w zakresie włączenia jej do Lokalnego Programu Rewitalizacji Warszawy.

W celu uzyskania środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenie organizuje wycieczki po terenie W.W.W. Koneser, podczas których zwiedza się historyczne obiekty i poznaje cykl produkcyjny alkoholu (w przypadku grup osób pełnoletnich oprowadzanie połączone jest z degustacją!). Dodatkowe fundusze pozyskuje Stowarzyszenie ze sprzedaży personalizowanych alkoholi okolicznościowych dla firm i osób fizycznych.

Janusz Owsiany
prezes